Ministerstwo Sprawiedliwości zleca monitoring informacji o korona wirusie

Ministerstwo Sprawiedliwości zaleciło sądom stały monitoring stron Głównego Inspektoratu Pracy, Ministerstwa Zdrowia, Wojewódzkich i Powiatowych San-Epid oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Takie zalecenie znalazło się w piśmie podpisanym 2 marca br. przez Michała Wójcika – sekretarza stanu.

Zalecenie związane jest – jak czytamy w piśmie – z wątpliwościami stosowania przepisów prawa pracy w sytuacji potencjalnego zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz obowiązkiem ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników przez zabezpieczenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Ministerstwo poprosiło o przekazanie pracownikom niezbędnych informacji, przede wszystkim wynikających z zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.