Nr 8 (25) • Październik 2018

Ten numer zdecydowanie został zdominowany tematem kuratorów sądowych. Służba niełatwa i, jak pokazują ostatnie doniesienia medialne, niekoniecznie bezpieczna – przynajmniej dla większości pracujących w terenie. Jednak są też sprawy trudne, które autorzy tekstów postanowili poruszyć. Czytelnicy znajdą więc w numerze obszerny tekst byłego już kuratora i opowieść o tym, jak potoczyły się jego losy po tym, gdy zaczął działać w związku zawodowym. Jest też tekst o wątpliwościach dotyczących pewnych zapisów w kodeksie etycznym kuratorów – opatrzony przykładami z życia, które wyszły na jaw dzięki związkowcom. To być może tłumaczy, dlaczego pewna grupa kuratorów nie przepada za związkowcami.

Z końcem października w Częstochowie odbył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”. Delegaci ponownie wybrali Piotra Dudę na szefa związku. Do Komisji Krajowej weszła też Edyta Odyjas – przewodnicząca „S” sądowej, ale też nasza Naczelna – z tego, co wiemy jako najmłodszy członek tej władzy statutowej. Życzymy jej, by dzięki temu mogła zrobić dla pracownikw sądownictwa jeszcze więcej.

Edyta Odyjas uczestniczyła także ostatnio w charakterze eksperta Komisji Krajowej w posiedzeniu zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego i zabierała głos w dyskusji nad budżetem i wynagrodzeniami pracowników sfery budżetowej. Zresztą nasze wynagrodzenia zostały zapisane jako jeden z priorytetów NSZZ „S” w podjętej w Częstochowie uchwale programowej. Liczymy na to, że uda się ten cel zrealizować, podobnie jak inne, które były założone w poprzedniej kadencji – np. obniżenie wieku emerytalnego, wolne niedziele, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, stawka godzinowa. Budżetówka, a zwłaszcza sądy już dłużej nie mogą czekać.

Życzymy Wam miłej lektury. Zachęcamy do pisania na adres redakcji. Źródła wszelkich informacji i informacje autorów zachowujemy dla siebie.

Jeżeli uważacie, że warto – przekażcie informacje o naszym miesięczniku dalej, niech inni też czytają.

Najlepsza jakość i największy rozmiar:

Pobierz “Nr 8 (25) • Październik 2018”

Gazetasadowa_0025_2018_08.pdf – Pobrano 8625 razy – 6,13 MB

Najmniejszy plik i gorsza jakość:

Pobierz “Nr 8 (25) • Październik 2018 E”

Gazetasadowa_0025_2018_08e.pdf – Pobrano 1595 razy – 2,80 MB