XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” [RELACJA]

18:10: Piotr Duda wybrany na Przewodniczacego Komisji Krajowej e nowej kadencji.

16:20: – Jak coś robię, to robię to na maksa – powiedział Duda prosząc o głosy. Jego działania w nowej kadencji będą uzależnione do uchwalonej przez Delegatów uchwały programowej.

16:15: Jest tylko jeden kandydat na funkcję Przewodniczącego KK – Piotr Duda.

16:00: Po przerwie KZD wznowił obrady. Najbliższe punkty porządku obrad będą dotyczyły wyboru Przewodniczącego Komisji Krajowej i członków tej Komisji.

14:05: – Tylko nam się udało skłonić rządzących do odmrożenia płac w budżetówce i zwiększenia odpisu na ZFŚS. Co się stało po wrześniowej manifestacji OPZZ? – pyta retorycznie Duda.- Nic. To my wynegocjowaliśmy wszystko.

14:00: Konieczne jest zwiększenie płac w sferze budżetowej.

13:55: Duda mówi, że tylko „S” potrafiła przekonać Prezydenta i polityków do zmian korzystnych dla pracowników. – Nikt inny, tylko my! Tylko nam udało się przywrócić wiek emerytalny. Tylko nam się udało przywrócić w nowych przepisach ochronę działacza związkowego. Potrzeba jeszcze znowelizować ustawę o PIP, nadać jej nowego kompetencje.

13:40: Po pożegnaniu się Prezydenta Dudy z Delegatami przeprowadzono głosowania proceduralne. W formie filmu przedstawiono sprawozdanie z kadencji. Teraz głos zabrał obecny Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. – Podpisanie porozumienia z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą pomogło nam osiągnąć cele – mówi Przewodniczący.

11:15: Głos zabrała minister Rafalska. Wymienia zmiany, które postulowała „S”, a które udało się wprowadzić. Zapowiada, że kolejnym krokiem powinno być wyłączenie z wynagrodzenia minimalnego dodatków stażowych. Jako Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego zwraca uwagę, że Piotr Duda to trudny i konkretny partner.

11:10: Beata Szydło mówi o porozumieniu zawartym z „S”: – Tak, wywiązaliśmy się z tych zobowiązań. Wspomina o programach społecznych, 500+ i przywróceniu wieku emerytalnego. – Przed nami jeszczze wiele reform, których nie uda się przeprowadzić bez Związku i bez Waszych krytycznych uwag.

[10:30}: O godz. 10:00 odśpiewaniem Hymnu Państwowego rozpoczął się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Na Zjeździe obecni są  Prezydent RP Andrzej Duda, Beata Szydło, ministrowie: Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed i Marcin Zieleniewski. Obecny jest też Zastępca Głównego Inspektora Pracy.  Gości wita Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. Głos zabiera Prezydent RP Andrzej Duda.