ZMIANA SKŁADU ZESPOŁU DS. ZAŁOŻEŃ DO NOWEJ USTAWY

Zarządzeniem z dnia 7 listopada br. Minister Sprawiedliwości dokonał korekty składu osobowego Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Stronę związkową reprezentują inicjatorki powołania Zespołu: Barbara Chrobak (Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP) i Edyta Odyjas (MOZ NSZZ „S” PS). Stronę związkową reprezentują nadto: Iwona Nałęcz-Idzikowska (ZZPWS RP) i Piotr Domański (NSZZ PWS RP). W efekcie w obecnym składzie Zespołu nie ma reprezentanta KNSZZ „Ad Rem”, a zasiadający w nim przedstawiciele reprezentują wszystkie trzy centrale związkowe reprezentatywne na podstawie przepisów o Radzie Dialogu Społecznego.

Skład Zespołu został zmniejszony o 8 osób. Nie został jeszcze wyznaczony kolejny termin posiedzenia Zespołu. „S” Pracowników Sądownictwa wystąpiła do Ministra o jak najszybsze wyznaczenie terminu.