Podwyżki 2017 r.

W dniu 25 sierpnia Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2017.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalono na 101,3%. W części 15. „Sądy powszechne” zaplanowano zwiększenie funduszu wynagrodzeń o 1,3%. (GS)