Pracownik nie musi dostosowywać swojego urlopu do wczasów sędziego

Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie skierowanym do dyrektorów sądów apelacyjnych z dnia 28 kwietnia 2017 (DKO-I-071-11/17) przypomniało, że niedopuszczalne jest uzależnienie udzielenia urlopu pracownikom sekretariatów sądowych i protokolantom od tego, czy w tym samym czasie z urlopu będzie korzystał sędzia, z którym pracownik stale współpracuje.

Zapewnianie zastępstw w czasie nieobecności urlopowanych pracowników należy do obowiązków kierowników sekretariatów.

Czy w Waszych sądach także spotykacie się z absurdalną praktyką uzależniania udzielenia urlopu od samodzielnego zorganizowania zastępstwa?
Czy zostaliście zapoznani przez pracodawcę z treścią pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia?

Dawajcie znać w komentarzach, na mail redakcja@gs.org.pl, w wiadomościach na FB lub przez formularz kontaktowy na stronie.