Redakcja pracuje społecznie

Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do komunikatu naszego Wydawcy, że nasz miesięcznik redagowany jest w ramach działalności społecznej osób zaangażowanych w jego przygotowywanie.

Z funkcjami redaktora naczelnego, jego zastępcy, korektora nie są związane żadne wynagrodzenia. Autorzy tekstów i zdjęć nie otrzymują wynagrodzeń.

Od początku wydawania naszego miesięcznika – czyli od kwietnia 2016 roku – w związku z wydawaniem czasopisma nie zostało wypłacone żadne wynagrodzenie.