Regulamin nagradzania w SR Gdańsk-Południe

SR Gdańsk-Południe w Gdańsku – to kolejny sąd, który w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi wprowadził regulamin nagradzania. MOZ NSZZ „S” PS dziękuje Pani Dyrektor tego Sądu za przyczynienie się do transparentności zasad nagradzania.