Spotkanie w SR w Bydgoszczy

SR w Bydgoszczy – w czasie spotkania z pracownikami tego sądu przewodnicząca zarządu MOZ NSZZ „S” PS przedstawiła dotychczasową działalność organizacji związkowej oraz podzieliła się planami na przyszłość.