Spec od związków w SA Katowice poszukiwany

Sąd Apelacyjny w Katowicach poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. kontaktów ze związkami zawodowymi. Wśród oczekiwań stawianych kandydatowi jest znajomość zagadnień prawnych dotyczących związków zawodowych i prawa pracy, ale także… odporność na stres. Warunkiem jest przynajmniej trzyletnie doświadczenia w kontaktach ze związkami zawodowymi – chodzi więc o niszowe kompetencje.

Do zadań nowego specjalisty będzie należała współpraca ze związkami zawodowymi, koordynacja komunikacji między Ministerstwem Sprawiedliwości, sądami powszechnymi a związkami zawodowymi. – Szczegółowy zakres dla stanowiska specjalisty do spraw kontaktów ze związkami zawodowymi będzie określony po okresie stażu – poinformował nas w przesłanej wiadomości sędzia Robert Kirejew – rzecznik prasowy sądu.

Proponowane wynagrodzenie na docelowym stanowisku ma wynieść od 4 tys. złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba na tym stanowisku po 5 latach może być awansowana na stanowisko głównego specjalisty, a wtedy dodatkowo będzie przysługiwał dodatek stanowiskowy, który obecnie wynosi do 901 zł.

Jak wynika z przeszukiwania Internetu, kandydatów na podobne stanowiska poszukiwali już inni pracodawcy, tacy jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, czy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – czyli pracodawcy działający w branżach z dużą ilością związków zawodowych. PAŻP ostatnio mierzy się z protestami kontrolerów lotów, być może z tego powodu nie udało się uzyskać informacji, czy i ewentualnie jak funkcjonuje tam wyspecjalizowane stanowisko. W kolejnictwie związki są bardzo liczne – działa ich obecnie około dwudziestu.

W spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kreowanie polityki współpracy z Partnerami Społecznymi i prowadzenie dialogu społecznego należy do zakresu działania Biura Spraw Pracowniczych, a pełnomocnictwo do współpracy ze Związkami Zawodowymi posiada Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych.  – Zadania związane z realizacją bieżącej współpracy ze Związkami Zawodowymi w Spółce w ramach polityki społecznej Spółki, w tym m.in. prowadzeniem konsultacji, uzgodnień, zasięgania opinii związków zawodowych, prowadzeniem korespondencji wykonuje w Biurze Spraw Pracowniczych Wydział ds. Dialogu Społecznego, podległy bezpośrednio Dyrektorowi Biura Spraw Pracowniczych – poinformował nas Mirosław Siemieniec – rzecznik prasowy spółki.

W obu branżach sytuacja nie daje się porównać do tego, z czym mamy do czynienia w sądach. Napięcia, spory zbiorowe i zagrożenia strajkami nie są tam niczym niespotykanym. W sądach ilość organizacji związkowych jest zdecydowanie mniejsza, strajki niemożliwe, a poziom napięć trudny do porównania.

Ocenę zasadności tworzenia dedykowanego stanowiska w sądzie pozostawimy Czytelnikom. Dla związków zawodowych plany katowickiego sądu apelacyjnego nie mają większego znaczenia – partnerem w dialogu zakładowym jest zawsze ta osoba, która jest decyzyjna po stronie pracodawcy, a na poziomie dysponenta budżetowego drugiego stopnia – ten dysponent.