W liście MS: Wzrost płac o 1100 zł i rola związków zawodowych

O tym, że rok 2019 kończy się największymi od lat podwyżkami, można przeczytać w skierowanym 23 grudnia br. liście Ministra Sprawiedliwości do pracowników sądów – minister wspomina o łącznej kwocie 1100 zł na wzrost wynagrodzeń zasadniczych i zwraca uwagę na wielką rolę organizacji związkowych w konsekwentnym wskazywaniu konieczności i dążeniu do poprawy sytuacji płacowej w sądownictwie.

Rok 2019 był obfitował w ważne wydarzenia. Odbyła się duża manifestacja „Ostatki u Premiera”, która zgromadziła kilka tysięcy pracowników sądów i prokuratury. Protestujący w korowodzie przemaszerowali spod Ministerstwa Finansów pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Od maja do lipca pracownicy sądów i prokuratury protestowali w formie miasteczka namiotowego. Wielki protest zorganizowali prawie wszystkie ogólnopolskie związki zawodowe. Działanie to zakończyło się podpisaniem porozumienia o wzroście płac w sumie o 1100 zł średnio na etat (650 w roku 2019 i 450 zł w roku 2020), z uwzględnieniem niwelowania dysproporcji w sądach powszechnych i prokuraturze.