To już zrobiliśmy

Nr 2(2) maj 2016 r.

 • Petycja do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dot. sytuacji pracowników polskich sądów i rozmowy z europosłami na ten temat.15
 • Skuteczna interwencja dot. przywrócenie godła państwowego na wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Publikacja raportu o dysproporcjach płacowych pomiędzy pracownikami sądów zatrudnionymi na identycznych stanowiskach, który zainicjował nową politykę kadrowo-płacową Ministerstwa zmierzającą do stopniowego, rzeczywistego niwelowania dysproporcji płacowych na terenie całego kraju.
 • Stały udział w rozmowach z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Przygotowanie negocjacji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników sądów.
 • Doprowadzenie do zakazu korzystania w sądach z agencji pracy tymczasowej i zwiększenia etatów.
 • Zwiększenie w roku 2015 środków na płace o 10 mln zł i na lata kolejne.
 • Złożenie licznych zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kierownictwo sądów.
 • Doprowadzenie do uchwalenia przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka dezyderatu o sytuacji pracowników sądów.
 • Organizacja licznych, ogólnopolskich akcji protestacyjnych w obronie interesów pracowników sądownictwa.
 • Podjęcie skutecznej inicjatywy utworzenia i czynny udział w pracach zespołu branżowego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, który miał na celu przygotowane założeń do projektu nowej ustawy o pracownikach sądów.
 • Współorganizacja z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie ogólnopolskich kongresów pracowników sądów.
 • Organizacyjne i finansowe współuczestnictwo w projekcie „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”.
 • Wygrana w NSA sprawa o dostęp do informacji publicznej o wynagrodzeniach zasadniczych pracowników sądownictwa i w innych postępowaniach związanych z dostępem do informacji publicznej.
 • Zainteresowanie mediów sprawami pracowników sądownictwa i ścisła współpraca z jednym z wiodących dzienników poświęconych tematyce prawniczej doprowadziły do publikacji ok. 45 ważnych materiałów prasowych i programów o naszych sprawach.
 • Złożenie wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w sądach, stała współpraca z PIP i Głównym Inspektoratem Pracy.
 • Reprezentacja i przystąpienie do licznych spraw sądowych po stronie zwolnionych, dyskryminowanych i mobbingowanych pracowników sądownictwa.