Sprostowanie

Nie jest zgodna z prawdą informacja o tym, że nie przyniosła skutku interwencja Koordynatora i Kierownika Sekretariatu dotycząca działania lotnych związków chemicznych, która ukazała się na łamach „Gazety Sądowej numer (4) wrzesień” w dziale zatytułowanym „Nasze Działania” („Gazeta Sądowa Nr 4(4)/2016 str. 24”).
Koordynator organizacji związkowej w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nie interweniował w tej sprawie, natomiast w odpowiedzi na zgłoszenie Kierownika Sekretariatu, zostały podjęte natychmiastowe działania skutkujące:
– niezwłocznym zwolnieniem jednego z pracowników ze świadczenia pracy w tym dniu z uwagi na złe samopoczucie spowodowane najprawdopodobniej działaniem substancji używanych przez wykonawcę;
– propozycją czasowego przeniesienia miejsc pracy dla pozostałych pracowników do strefy wolnej od działania substancji używanych przez wykonawcę prac remontowych;
– natychmiastowym zaprzestaniem wykonywania przedmiotowych prac przez Wykonawcę.

Prezes Sądu Rejonowego
[-] SSR Anna Słysz-Marcinów
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu
[-] mgr Andrzej Błaszczak