Większa transparentność w sądach

Sieć obywatelska Watchdog planując monitoring sądów chce zachęcić sądy do większej transparentności. – Będziemy zachęcali sądy do publikowania tych samych informacji, które my zbieramy, na ich własnych stronach – czytamy w notatce opublikowanej na stronie internetowej. – Pierwszym miejscem, w którym każda niezorientowana, ale zainteresowana osoba szuka informacji, jest zawsze strona domowa lub Biuletyn Informacji Publicznej danej instytucji. Dobrze, jeśli znajdzie tam wyczerpujące informacje dotyczące interesujących ją kwestii.

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa już na początku lipca wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o zwrócenie uwagi prezesom sądów na obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. – Wyłącznie nieliczne sądy realizują ten obowiązek i w związku z tym wnosimy o przypomnienie prezesom sądów o tym wymogu oraz zobowiązanie ich do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacji z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w sądach od 2016 roku – apeluje organizacja związkowa w piśmie podpisanym przez Marcina Póżniaka, zastępcę przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.

Wątpliwości organizacji wzbudzają także rozbieżności pomiędzy danymi przekazywanymi do Ministerstwa Sprawiedliwości a faktami. – Dyrektorzy sądów albo nie przekazują Ministrowi Sprawiedliwości informacji w zakresie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w sądach albo przekazują je w niepełnym zakresie – zwraca uwagę Późniak. Przykładem jest sprawozdanie dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w którym wykazano, że w sądach apelacji rzeszowskiej odbyły się dwie kontrole zewnętrzne, których wynik był pozytywny. Tymczasem pominięte zostały dwie kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, z których co najmniej jedna zakończyła się skierowaniem wystąpienia do pracodawcy.

Zgodnie z przepisami sądy mają obowiązek udostępniać w BIP m.in. dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Obowiązek ten dotyczy także treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej. Przepisy pozwalają także na zamieszczanie informacji w szerszym zakresie niż nałożony przez ustawę obowiązek.