Nowy prezes SO w Przemyślu

W Sądzie Okręgowym w Przemyślu na prezesa sądu powołany został sędzia Jacek Saramaga – poinformował Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Na stanowisku w tym sądzie był wakat od czerwca.

Jak informuje MS – to trzeci sędzia, który obejmuje prezesurę sądu według nowych przepisów. Od 11 września br. nowym prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie jest Maciej Strączyński. W latach 2010-2016 był on prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

11 września br. upłynęła kadencja prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.  Do pełnienia funkcji prezesa Minister Sprawiedliwości powołał sędzię Joannę Bitner, a na jej wniosek powołał do pełnienia funkcji wiceprezesów SO w Warszawie sędziów: Iwonę Szymkiewicz-Trelkę (wiceprezes ds. cywilnych i rodzinnych), Dariusza Dąbrowskiego (wiceprezes ds. gospodarczych) i Dariusza Drajewicza (wiceprezes ds. karnych) i odwołał odwołał trzech spośród pięciu wiceprezesów tego sądu: Beatę Najjar, Marię Dudziuk i Ewę Malinowską.