Po inspekcji PIP w SR Kraków-Krowodrza

SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – po kontroli PIP – Po przeprowadzeniu kontroli Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do dyrektora wniosek o przestrzeganie obowiązku informowania okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu zbiorowego, wskazano także, że pracodawca ten powinien prowadzić spór zbiorowy z MOZ NSZZ „S” PS.

Solidarność w dn. 11.05.2016 r. złożyła w SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie wniosek o podjęcie rokowań w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wniosek ten był konsekwencją odmowy spotkania się z organizacją związkową, w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z wykonywaniem porozumienia w sprawie podziału środków na podwyżki.

Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, poinformowany przez MOZ NSZZ „S” PS i zaproszony do przystąpienia do sporu, nie odpowiedział naszej organizacji prowadzącej spór, na to zaproszenie. Natomiast już w następnym dniu skierował do dyrektora pismo informujące, że akceptuje jego działania i nie widzi podstaw do wstępowania w spór zbiorowy.

W toku czynności kontrolnych dyrektor sądu podtrzymywała, że spór jest niedopuszczalny i z tego powodu nie dopełniła obowiązków przewidzianych przez ustawę. Po kontroli PIP dyrektor zaprosiła organizacje związkowe na spotkanie w dniu 5 października, celem omówienia wątpliwości. Gdyby na prośbę o takie spotkanie dyrektor odpowiedziała w maju, nie byłoby potrzeby prowadzenia sporu zbiorowego.

Spór zbiorowy jest sformalizowaną procedurą prowadzenia dialogu pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, po którą związki zawodowe sięgają w sytuacji, gdy pracodawca nie chce prowadzić dobrowolnie dialogu, a do którego jest zobowiązany przez przepisy prawa krajowego i międzynarodowego.