GRUDNIOWE NAGRODY W SĄDACH

Ministerstwo Sprawiedliwości wygospodarowało środki na wypłatę nagród w łącznej kwocie 6.198.194 zł. – Środki pochodziły z oszczędności wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe, wskazywanych przez sądy podczas szczegółowego rozliczenia budżetu roku bieżącego [2016 – przyp. red.] – poinformowała Iwona Ostrowska z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości. – Łączna kwota oszczędności została podzielona na poszczególne obszary apelacji proporcjonalnie do wysokości planu na dzień 31 października 2016 r. w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Z inicjatywy „Solidarności” Pracowników Sądownictwa w wielu sądach wynegocjowano i wprowadzono regulaminy podziału środków na nagrody, które przez kolejne lata będą mogły służyć jako narzędzie transparentnego przyznawania nagród. Nasza Redakcja otrzymała także informacje o nieprawidłowościach w niektórych sądach. Sygnały czytelników sprawdzamy. (GS)