Od sierpnia 2015 brak rozstrzygnięcia ws. nadgodzin urzędników

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący prawa do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych, inicjujący postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, wpłynął do TK 4 sierpnia 2015 r. i został zarejestrowany pod sygnaturą K 20/15. Sprawa dotycząca nierównego traktowania rzeszy blisko 500 tys. pracowników pracujących dla Państwa wciąż jest w toku. Wniosek w tej sprawie złożył…

Czytaj

Jak rozpoznać manipulatorów w pracy?

Manipulacja, to wywieranie wpływu w taki sposób, byśmy nieświadomie i z własnej woli realizowali cele manipulatora. Manipulator celowo wykorzystuje sytuacje nierówności pomiędzy sobą a ofiarą (np. kierownik-podwładny). Cztery cechy manipulatora: Potrafi odkryć Twoje słabości, Gdy je znajdzie, wykorzysta, Sprytnie spowoduje, że zrezygnujesz z czegoś, co jest Twoje, lub Twoim prawem, Gdy tylko wykorzysta przewagę, będzie powtarzał punkty 1-3. Dodatkowo uważaj, gdy zauważysz, że: przekonuje Cię,…

Czytaj

Kalendarz dni wolnych na 2017 rok

W tym roku czeka nas 115 dni wolnych od pracy, jeśli wliczymy wszystkie weekendy i święta. Niestety będzie też czas wzmożonej i intensywnej pracy, a to już niedługo, bo w marcu przepracujemy aż 184 godziny. Święta Wielkanocne przypadają dopiero na 16 i 17 kwietnia i to będzie najbliższy dłuższy okres wolny od pracy, ale następny możemy już zacząć planować, albowiem w maju święto pracy przypada w poniedziałek,…

Czytaj

Długoletnia praca w sądzie powoduje, że zaczynasz myśleć o sobie źle

To zdanie usłyszałem w czasie rozmowy z jedną z pań pracujących w sądzie. Ta bardzo smutna prawda przewija się przez wiele rozmów, które przeprowadzam z pracownikami sądów w całej Polsce, ale tym razem ktoś ją ujął tak dosłownie, że skutecznie wprawiła mnie w przygnębienie. Przed moimi oczami nagle przewinęła się cała plejada wartościowych osób, z którymi pracowałem przez tych blisko dwadzieścia lat, a które nie wytrzymały atmosfery. Miałem akurat…

Czytaj

Zwolnienie dyscyplinarne – orzecznictwo

171/14 zajął stanowisko, że pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na podstawie tego samego zdarzenia, za które nałożył na pracownika karę porządkową. Może to zrobić zawsze, jeśli naruszenie obowiązków pracowniczych jest znaczące i jest przekonany o niemożności dalszego zatrudniania pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę dyscyplinarną za nieprzestrzeganie regulaminu pracy,…

Czytaj

Więcej asystentów to więcej akt w sekretariacie

Grupa posłów (Kukiz ’15) skierowała do Ministra Sprawiedliwości interpelację (nr 8359) dotyczącą przeciążenia pracą w sądach. Zapytanie dotyczyło głównie sędziów, a częściowo także ich asystentów. Pytający zwrócili uwagę na to, że sędzia w sądzie apelacyjnym średnio załatwia 167 spraw rocznie, w sądach okręgowych aż 238, natomiast w sądach rejonowych liczba ta wynosi 692 sprawy. Akurat o urzędnikach sądowych zapomniano. W odpowiedzi podsekretarza stanu…

Czytaj

GRUDNIOWE NAGRODY W SĄDACH

Ministerstwo Sprawiedliwości wygospodarowało środki na wypłatę nagród w łącznej kwocie 6.198.194 zł. – Środki pochodziły z oszczędności wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe, wskazywanych przez sądy podczas szczegółowego rozliczenia budżetu roku bieżącego [2016 – przyp. red.] – poinformowała Iwona Ostrowska z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości. – Łączna kwota oszczędności została podzielona na poszczególne obszary apelacji proporcjonalnie…

Czytaj

Jak jest zima, to musi być zimno…

Co roku Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że minimalna temperatura pracy w biurach nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Wskazuje też, że pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym pomieszczenie, aby ci mogli się ogrzać. Niby dotyczy to osób pracujących na tzw. wolnej przestrzeni, ale czy sekretariat sądowy lub korytarz sądowy ogranicza nas ruchowo? Powinniśmy swobodnie się poruszać, nie obijać o meble niefortunnie…

Czytaj

Przegląd wydarzeń

AFERA W SA KRAKÓW Były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie – sędzia Krzysztof Sobierajski został zawieszony przez Ministra Sprawiedliwości w obowiązkach służbowych. Sam zainteresowany złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska jednocześnie zapewniając opinię publiczną o tym, że nie dopuścił się żadnych czynów karalnych, a działania podejmowane względem niego stanowią atak na niezależność sądownictwa. – Złożyłem dymisję, bo chcę, aby sąd pracował i funkcjonował…

Czytaj

Dyscyplinarka – najważniejsze informacje

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wymienione w art. 52§1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy (dalej k.p.), a dla urzędników zatrudnionych w sądach powszechnych także w art. 12 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury raczej nie budzą wątpliwości. Pracownik, który dopuści się, chociażby jednego z elementów określonych w tych aktach prawnych musi liczyć się z możliwością utraty pracy. Wątpliwości budzi jednak pkt…

Czytaj

Dwa tysiące nadgodzin w dwa miesiące – tak pracują w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Jedni pracują mało,  inni obciążani są ponad miarę. Dzieje się tak pomimo zapewnień dyrektora o nadzorze i pozyskiwaniu informacji o obciążeniu. „Solidarność” Pracowników Sądownictwa realizując ustawowy obowiązek reprezentowania zbiorowych interesów pracowników, we wrześniu ubiegłego roku wystąpiła do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z wnioskiem o udzielenie informacji umożliwiających analizę obciążenia pracowników tego sądu pracą w godzinach nadliczbowych. Do analizy…

Czytaj

Zapraszamy do numeru 1(8) styczeń 2017

Grudniowe nagrody w sądach 2 tysiące nadgodzin w dwa miesiące – wypracowali pracownicy SR dla Krakowa-Śródmieścia Etaty asystenckie kosztem urzędniczych Nasi felietoniści o zimie w niektórych sądach i ich toksyczności W styczniowym numerze znajdziecie teksty o sądowych nadgodzinach, karach dyscyplinarnych i refleksje po grudniowych nagrodach, które zawitały przed Świętami do naszych sądów. Zachęcamy do przeczytania tekstu o zwolnieniu dyscyplinarnym. Zawitało także trochę humoru bliskiego naszemu…

Czytaj