SR Nowy Sącz: Praca na zmiany – organizacje KNSZZ „Ad Rem” opiniują pozytywnie

SR N. Sącz chce otworzyć możliwość pracy na zmiany – KNSZZ „Ad Rem” opiniuje pozytywnie.  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu chce wprowadzić do regulaminu pracy zmiany umożliwiające wprowadzenie dwuzmianowej pracy w przypadku potrzeb mających zapewnić funkcjonowanie instytucji. Sformułowanie jest ogólne i sam zapis wprowadzany na stałe do regulaminu pracy mógłby być stosowany nie tylko w sytuacji pandemii, na dodatek jedynie po wydaniu zarządzenia przez władze sądu.   „AD REM” OPINIUJE POZYTYWNIE |…

Czytaj

Odwołano siedmiu dyrektorów w apelacji krakowskiej, w tym dyrektora SO Kraków. Nowi prezesi w sądach krakowskich.

W związku z zatrzymaniami dyrektorów przez Prokuraturę Krajową, minister odwołał siedmiu dyrektorów w apelacji krakowskiej.  Powołano nowych prezesów w krakowskich sądach. W związku z dzisiejszymi zatrzymaniami dyrektorów krakowskich sądów w śledztwie dotyczącym podejrzenia korupcji Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o ich natychmiastowym odwołaniu. Odwołani zostają dyrektorzy: Sądu Okręgowego w  Krakowie, Sądu Rejonowego w Wadowicach, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Sądu Okręgowego  w Tarnowie, Sądu…

Czytaj

Spór zbiorowy w SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie toczy się spór zbiorowy z pracodawcami. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa domagają się od władz sądu respektowania praw i wolności związkowych, prowadzenia obligatoryjnych ustaleń w zakresie podziału środków na wynagrodzenia, wyjaśnienia niepokojących organizację związkową sytuacji, które mają miejsce w sądzie, podpisania porozumienia regulującego zasady prowadzenia dialogu w zakładzie pracy, a także wprowadzenie transparentnych…

Czytaj

GIODO analizuje sprawę ujawnienia w sieci zarobków pracowników krakowskiego sądu

W numerze 2(9) luty opublikowaliśmy informację o udostępnieniu w internecie przez prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie niezanonimizowanego protokołu będącego wynikiem kontroli ZUS w tym sądzie. Przez kilka lat ogólnie dostępne były informacje o wynagrodzeniu kilkudziesięciu pracowników tego sądu, a nawet kody ubezpieczenia pozwalające ustalić fakt posiadanego stopnia niepełnosprawności. Prezes Sądu tłumaczyła to przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz sprawami…

Czytaj

Pracownicy SA w Krakowie surowi dla kierownictwa

Ponad 60 proc. pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie uważa, że kierownictwo tego sądu nie zachowuje się etycznie. Pracownicy Sądu Apelacyjnego w Krakowie surowo ocenili osoby zajmujące stanowiska kierownicze w tym sądzie, dowiadujemy się z oświadczenia władz tegoż sądu o stanie kontroli zarządczej. Na pytanie, „Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?”, odpowiedzi…

Czytaj

Dziennik Polski: Centrum stworzone do okradania

Dziennik Polski z 10 marca 2017 r. opublikował artykuł Marcina Banasika zatytułowany Centrum stworzone do okradania. Autor informuje, że już 2014 roku „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwracała uwagę na problemy w Centrum Zakupów dla Sądownictwa. – Poinformowaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości i prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa Sobierajskiego o nieprawidłowościach, jakich dopatrzyła się Najwyższa Izba Kontroli – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca…

Czytaj

Informacje o wynagrodzeniach pracowników jawne, a nagroda dyrektora strzeżona

Do niedawna w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie publicznie dostępny był protokół pokontrolny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierający wynagrodzenia pracowników. Z upublicznionego dokumentu można było uzyskać także informacje, który z wykazanych pracowników korzysta z urlopu wychowawczego albo ma ustalony stopień niepełnosprawności. Było to możliwe dzięki upublicznieniu również kodów podstaw ubezpieczenia. Dokument zawierał dane kilkudziesięciu pracowników sądu –…

Czytaj

CBA informuje: Kolejni zatrzymani w związku z korupcją w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie

Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje: CBA zatrzymało kolejne osoby do sprawy korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, tym razem są to dwaj biznesmeni – informatycy. Za fikcyjne zlecenia na prace informatyczne i konsultingowe byli sowicie wynagradzani. Szkoda sądu sięga milionów złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Prokuratorzy przedstawili zatrzymanym zarzut udziału w grupie przestępczej. Dwaj przedsiębiorcy z branży informatycznej…

Czytaj

PROKURATURA CHCE OBNIŻYĆ WYNAGRODZENIE BYŁEGO PREZESA SA W KRAKOWIE

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zwróciła się do sądu dyscyplinarnego o obniżenie o połowę wynagrodzenia byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofowi Sobierajskiemu – dowiedziała się nieoficjalnie PAP. Informację o skierowaniu wniosku potwierdziła w piątek Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej. Wniosek rozpatrzy sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Według nieoficjalnych informacji, Sobierajski jako prezes miał zarabiać ponad 17…

Czytaj

Wbrew niektórym opiniom, afera w krakowskim sądzie apelacyjnym nie dotyczy wyłącznie urzędników sądowych

Prokurator krajowy – Bogdan Święczkowski chcąc zdementować informacje, że  afera korupcyjna w krakowskim sądzie apelacyjnym dotyczyła wyłącznie urzędników, podał do publicznej wiadomości, że śledztwem ws. działania na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie objętych zostało też kilkudziesięciu sędziów sądów powszechnych. Według CBA straty krakowskiego sądu w związku z wyłudzeniami sięgają kilkudziesięciu milionów złotych. Przypomnijmy, że związkowcy z „Solidarności” Pracowników Sądownictwa już w 2013…

Czytaj

Dwa tysiące nadgodzin w dwa miesiące – tak pracują w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Jedni pracują mało,  inni obciążani są ponad miarę. Dzieje się tak pomimo zapewnień dyrektora o nadzorze i pozyskiwaniu informacji o obciążeniu. „Solidarność” Pracowników Sądownictwa realizując ustawowy obowiązek reprezentowania zbiorowych interesów pracowników, we wrześniu ubiegłego roku wystąpiła do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z wnioskiem o udzielenie informacji umożliwiających analizę obciążenia pracowników tego sądu pracą w godzinach nadliczbowych. Do analizy…

Czytaj
1 2 3