Konduktor broniący praw pracowniczych walczy w sądzie o przywrócenie do pracy

Konduktor, który został zwolniony z pracy za przynależność związkową będzie domagał się odszkodowania za dyskryminację oraz przywrócenia do służby.

Wcześniej Krzysztof Bradliński wystąpił z pozwem o zapłatę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. W postępowaniu o przywrócenie do pracy oraz zapłatę odszkodowania Krzysztofa Bradlińskiego na prośbę HFPC reprezentują pro bono prawnicy z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.  

Walka o godne warunki pracy, potem zwolnienie

Krzysztof Bradliński przez wiele lat pracował jako konduktor w spółce kolejowej WARS S.A. i był aktywnym związkowcem walczącym o przestrzeganie praw pracowniczych w swoim zakładzie pracy. Wielokrotnie interweniował w kwestiach dotyczących zapewnienia konduktorom godziwych warunków odpoczynku podczas postoju przed wyruszeniem pociągu w relację powrotną. Konduktorzy m.in. musieli spać w nieogrzewanych wagonach, bez dostępu do prysznica lub toalety. Pracodawca nie chciał zaliczyć konduktorom okresu oczekiwania do czasu pracy i wypłacić dodatków za godziny nadliczbowe i przepracowane w porze nocnej. Te nieprawidłowości potwierdziła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

W 2016 r. Krzysztof Bradliński został zwolniony z pracy, co uzasadniono m.in. tym, że użył stroju służbowego podczas demonstracji w obronie praw pracowniczych, a także nagrywał rozmowy z przełożonym. Wcześniej klient HFPC wystąpił z pozwem przeciwko swojemu pracodawcy o zapłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych i pracę w porze nocnej. K. Bradliński złożył  pozew, w którym domagał się przywrócenia do pracy, ponieważ jego zdaniem wypowiedzenie umowy było nieuzasadnione i naruszało przepisy prawa.

Powództwo o dyskryminację

„Rozszerzenie powództwa i domaganie się zapłaty odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu skutkuje uwypukleniem dyskryminacyjnego wątku tej sprawy. Jako kryterium dyskryminacji pana Bradlińskiego można wskazać prowadzenie przez niego aktywności związkowej, a także działalność sygnalistyczną w zakładzie pracy” – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

„Jak wskazuje pan Bradliński, celem jego działań było zmuszenie pracodawcy do przestrzegania przepisów prawa pracy” – mówi dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. „Aktywni działacze związkowi są chronieni przed dyskryminacją na skutek walki o poprawę warunków pracy. Działania odwetowe ze strony pracodawców, z którymi spotykają się związkowcy, mogą wpływać na zniechęcenie innych pracowników do angażowania się w działalność związkową i reagowania na przypadki nieprawidłowości w zakładach pracy” – dodaje dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC.

Rozprawa w sprawie Krzysztofa Bradlińskiego odbędzie się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie 22 lutego 2017 r. o godz. 10.00, w sali E-405.

Sprawa jest objęta Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32 HFPC.

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka – hfhr.pl