OD MAJA ZMIANY W CZASIE PRACY CIĘŻARNYCH I KARMIĄCYCH

KOBIETY CIĘŻARNE

1 maja 2017 roku wejdą w życie przepisy wydłużające pracę kobiet ciężarnych przy monitorach ekranowych. Z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią wynika, że pracownica, która spodziewa się dziecka, będzie miała 15-minutową przerwę w każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym. Proponowana zmiana jest przede wszystkim korzystna dla pracodawców, albowiem nie będzie on musiał się już martwić zorganizowaniem pracy kobietom ciężarnym (obecnie obowiązek ten wynika z art. 179 k.p.). Kobiety w ciąży będą mogły pracować 8 godzin dziennie przy monitorze ekranowym, jeśli zakład pracy zapewni im 15-minutową przerwę w każdej godzinie pracy. W związku z tym z aktualnie 4-godzinnego ich czas pracy wzrośnie do 6 godzin. Z opinii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wynika, że częstsze przerwy wpływają na zmniejszenie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego niż skracanie dniówki. Nieprzestrzeganie tego prawa będzie wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym, które jest zagrożone karą grzywny. W przypadku kontroli PIP, to zakład pracy będzie musiał udowodnić, że przerwy udzielane są zgodnie z prawem.

MATKI KARMIĄCE PIERSIĄ

Kobiety karmiące nie będą mogły wykonywać pracy przy występowaniu nagłej zmiany różnicy temperatur (przekraczającej 15 stopni Celsjusza), jeśli nie będą mogły skorzystać z 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o warunkach pośrednich. Dotyczy to również kobiet w ciąży. Zatrudniający będą musieli również zwrócić uwagę na poziom hałasu i drgań w  miejscu pracy kobiet w ciąży lub karmiących. Kobiety w ciąży i karmiące nie będą mogły także podejmować żadnej pracy w kopalniach (postanowienia dyrektywy 92/85/EWG).