Polska sędzia w sądzie UE

Krystyna Kowalik-Bańczyk – polska sędzia w Sądzie Unii Europejskiej.

Na skutek decyzji z dni 23 marca 2016 r. i 7 września 2016 r., przedstawiciele rządów państw członkowskich Unii Europejskiej mianowali sędziów Sądu. Wśród mianowanych znalazła się dr. hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk.

Ukończyła ona studia prawnicze na uniwersytecie w Gdańsku oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie. Posiada tytuł Master of Laws w dziedzinie prawa Kolegium Europejskiego. Jest doktorem nauk prawnych. Habilitację uzyskała w 2014 r. (na podstawie dysertacji „Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych – w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej”). Była wykładowcą prawa Unii Europejskiej na Politechnice Gdańskiej (2010–2016) i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Swoją sędziowską funkcję będzie sprawowała do 31 sierpnia 2022 r. (ka)