Odpis na ZFŚS bez zmian

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostanie w przyszłym roku na dotychczasowym poziomie 1 093,93 zł.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, kwota odpisu powinna wynosić 37,2% przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego lub jego drugiego półrocza. Od roku 2012, w czasie uchwalania budżetu, odpis na fundusz zamrażany jest na poziomie stanowiącym procent wynagrodzenia z roku 2010.