Związki zawodowe wzywają rządy i pracodawców do przyjęcia nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy mającej na celu wyeliminowanie przemocy i molestowania seksualnego w miejscu pracy

molested.JPGZwiązki zawodowe wzywają rządy i pracodawców do przyjęcia nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przeciwdziałającej przemocy i molestowaniu seksualnemu w miejscu zatrudnienia. Pierwsza dyskusja w tej sprawie odbędzie się w czerwcu tego roku. Wówczas, w trakcie corocznej konferencji MOP, ma być podjęta decyzja o tym, czy organizacja przyjmie konwencję i zalecenia w tej sprawie. Jak stwierdza Anna Wolańska, pełnomocnik ds. kobiet komisji krajowej NSZZ „Solidarność”, jest to sukces, gdyż od wielu lat zabiegano o przeprowadzenie dyskusji o przeciwdziałaniu przemocy i ostatecznie udało się pod warunkiem, że będzie dotyczyć również przemocy wobec mężczyzn. Jeśli w czerwcu zapadnie decyzja o przygotowaniu konwencji i zaleceń, w kolejnym roku będą trwały prace nad treścią tych aktów.
Od 14 lutego do 8 marca br. trwała międzynarodowa akcja związkowa pod hasłem „Stop przemocy w miejscu pracy, chcemy konwencji MOP”.

W krajach UE połowa kobiet doświadczyła niechcianych zachowań seksualnych, kontaktu fizycznego lub innych form molestowania seksualnego w miejscu zatrudnienia. Na psychiczne, fizyczne i seksualne wykorzystywanie narażeni są w szczególności np. pracownicy prywatnych gospodarstwach domowych (opiekunki, sprzątaczki) oraz usług (61 proc. kobiet pracujących w tym sektorze doświadczyło różnych form molestowania). Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że ok. 220 tys. pracownic doświadcza agresji w miejscu zatrudnienia. Dlatego tak ważne jest stworzenie nowej i pierwszej konwencji MOP dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. (źródło: www.gazetaprawna.pl)

Każdy, bez względu na płeć, wiek czy status materialny może doznać przemocy w miejscu pracy. Takich zachowań doznają również pracownicy sądowi. Coraz częściej związki zawodowe otrzymują sygnały od pracowników o niewłaściwych zachowaniach, wykorzystywaniu stanowiska służbowego, upokarzaniu, nagabywaniu itd. Pamiętajmy więc, żeby każdy taki rodzaj zachowania zgłaszać pracodawcy, działającym w jednostce związkom zawodowym, przełożonym, czy też najbliższej koleżance, czy koledze. Nawet jeśli nie dotyczy nas to osobiście, nie możemy przejść obok problemu obojętnie. (opr.A.K.)