Przekazanie krytyki prasowej do Prezesa SO Toruń

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.  Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) w załączeniu przekazujemy krytykę prasową.

Tekst autorstwa Dariusza Kadulskiego opublikowany został w serwisie „Gazety Sądowej – MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa” pt. Prezes SO Toruń pyta o przynależność związkową i dostępny jest pod linkiem: https://gs.org.pl/prezes-so-torun-pyta-o-przynaleznosc-zwiazkowa/

W załączniku plik w formacie *.pdf zawierający materiał prasowy.

Zwracamy uwagę, że są Państwo zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na przekazaną krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.