Zmiany w Funduszu – SR Kraków-Śródmieście

Nr 1(1) Kwiecień 2016

Dzięki związkom zawodowym pracownicy mają możliwość wpływania na treść regulaminu zfśs, podział i sprawowanie kontroli nad sposobem wydawania środków z funduszu.

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie MOZ NSZZ „Solidarność” wystąpiła z inicjatywą opracowania bardziej korzystnych zasad wypłacania dofinansowań z zfśs. W uzgodnieniu z Radą Zakładową Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP wystąpiliśmy ze wspólnym stanowiskiem o wprowadzenie zmian w regulaminie. W dniu 4 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z Prezesem i Dyrektorem Sądu oraz reprezentantami Komisji Socjalnej. W czasie ponad półtoragodzinnego spotkania przedstawiliśmy Pani Prezes nasze uwagi i zastrzeżenia. W zaproponowanych zmianach zawarto regulacje, które wzmacniają pozycję organizacji związkowych, wpływają na transparentność wydatkowania funduszu oraz dysponowanie środkami w taki sposób, by docierały one do jak najszerszej grupy pracowników. Najważniejsze zmiany to:

Zastąpienie dofinansowania paczek mikołajowych i zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, obozy itp.) nowym, dla większości pracowników korzystniejszym świadczeniem polegającym na dofinansowaniu wypoczynku dzieci (do lat 18) organizowanego we własnym zakresie (bez konieczności dokumentowania – na takich samych zasadach jak tzw. „wczasy pod gruszą”). Dzięki temu z dofinansowania skorzystają także dzieci pracowników, których nie stać na zapłacenie za kolonie i obozy.

Wprowadzenie dla wszystkich pracowników dofinansowania wypoczynku zimowego organizowanego we własnym zakresie – zimowe „wczasy pod gruszą”.

Zaproponowaliśmy także wprowadzenie łącznego (kwotowego) rocznego limitu dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Każdy pracownik będzie mógł samodzielnie zdecydować na co wykorzysta limit kwotowy, a zaoszczędzone środki i tak wrócą do pracowników w postaci innych świadczeń. (Darek Kadulski)