Od przyszłego roku wzrasta odpis na ZFŚS

Od stycznia wzrośnie o 91,74 zł podstawowy odpis na zfśs i wyniesie rocznie 1 186,67 zł na jednego pracownika. W dniu 2 grudnia Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Podczas głosowania posłowie uwzględnili senackie poprawki dotyczące zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
-W tym roku rząd w ogóle nie planował odmrożenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. To, że zmienił zdanie, jest dużym sukcesem Solidarności, której udało się przekonać senatorów do zmiany decyzji – napisano w komunikacie wydanym przez Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Odpis na zfśs jest zamrożony od 6 lat. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych podstawowy roczny odpis na pracownika powinien wynosić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli było ono wyższe. Gdyby odpis został odmrożony, zgodnie z zapisami ustawy o zfśs, w 2017 roku wynosiłby ponad 1 400 zł na osobę.