Minister Ziobro o planach reformy

Zmiany wyboru sędziów sądów powszechnych, ich awansu i usuwania z zawodu – zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W programie „Południk Wildsteina” potwierdził informacje o spłaszczeniu struktury sądownictwa do dwóch szczebli. Zapowiedział także zmiany w prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych sędziów poprzez wprowadzenie czynnika społecznego i utworzenie specjalnej izby w Sądzie Najwyższym, składającej się z sędziów dyscyplinarnych powoływanych przez prezydenta. Obecną Krajową Radę Sądownictwa minister nazwał „spółdzielnią sędziowską”. Gazeta Wyborcza podała, że nowa ustawa o ustroju sądów powszechnych podobno gotowa jest od miesięcy. Minister zapowiada jednak, że nie rozpocznie reformy zanim nie dojdzie do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. (KŻ)