O kuratorach w ministerstwie

MS Ministerstwo Sprawiedliwości – we wrześniu reprezentanci MOZ NSZZ „S” PS, Edyta Odyjas i Barbara Makowska-Adamaszek spotkali się z podsekretarzem stanu Patrykiem Jakim. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim problemom kuratorów, m.in. problemom związanym z  zespołami interdyscyplinarnymi i nierównym obciążeniem pracą.