„Dobro dziecka jako cel najwyższy”

Konferencja „Dobro dziecka jako cel najwyższy” – w konferencji dniu 12 września br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP z ramienia MOZ NSZZ „S” PS udział brały: E. Odyjas i B. Makowska-Adamaszek, reprezentująca przede wszystkim kuratorów sądowych.