„Solidarność” pyta o przeciwdziałanie mobbingowi

SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – przeciwdziałanie mobbingowi –  W ubiegłym miesiącu MOZ NSZZ „S” PS wystąpiła do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z zapytaniem, w jaki sposób realizowany jest  w tamtejszym sądzie obowiązek przeciwdziałania mobbingowi – wynikający z art. 943 § 1 k.p. Zgodnie z zapewnieniem dyrektora, w sądzie tym w 2010 roku przeprowadzono dla pracowników sądu i osób pełniący funkcje kierownicze szkolenia w zakresie prewencji antymobbingowej. Łącznie przeszkolono 127  pracowników, co stanowi przeszło 40% załogi. Szkolenia prowadziła dr Magdalena Najda z KSSiP – specjalistka w zakresie poznawczej psychologii społecznej, psychologii emocji i motywacji, psychologii stresu i etyki zawodowej. Jak zapewnia dyrektor sądu – wprowadzono Kodeks Etyki Pracowników Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, a w sądzie prowadzona jest odpowiednia polityka informacyjna.