Solidarność pyta o instruktaże stanowiskowe

SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wystąpiła w ubiegłym miesiącu do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z zapytaniem, w jaki sposób realizowany jest obowiązek przeprowadzania z zatrudnianymi pracownikami szkoleń bhp na stanowisku pracy.

Obowiązek taki wynika z przepisu § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Instruktaż stanowiskowy może zostać przeprowadzony przez pracodawcę lub wyznaczoną przez pracodawcę osobę kierującą pracownikami, ale pod warunkiem posiadania przez te osoby odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Przepisy nie pozwalają na zlecanie przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przez podmioty zewnętrzne.

Instruktaż na stanowisku pracy powinien m.in. uwzględniać rozmowę wstępną, pokaz i objaśnienie procesu pracy, próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika, sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy.

-W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie instruktaże stanowiskowe były przeprowadzane przez Kierowników Wydziałów, Oddziałów, Sekcji tut. Sądu, pracownika Oddziału Kadr oraz pracownika służby bhp – informuje nas dyrektor Agnieszka Ochońska. –Osoby przeprowadzające szkolenia posiadały kwalifikacje wymagane przepisami prawa.