Wydziały Krajowego Rejestru Sądowego będą potrzebowały od 1 stycznia nowych formularzy, a rozporządzenia wciąż brak

fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)

Z dniem 1 stycznia wchodzi w życie przepis art. 226 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), a co za tym idzie nowy obowiązek ujawniania w Krajowym Rejestrze Sądowym wzmianek o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej (znowelizowany art. 40 pkt 5a ustawy o KRS).  Obecnie obowiązujące formularze KRS-Z30 i KRS-ZN nie przewidują możliwości zgłoszenia w nich tych dwóch rodzajów sprawozdań. Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmiany rozporządzenia określającego wzory formularzy rozpoczęło procedować dopiero 15 grudnia 2017 r. Na dzień dzisiejszy portal Rządowego Centrum Legislacyjnego wskazuje, że rozporządzenie wciąż nie zostało wydane.

W jaki sposób sądy, w których funkcjonują wydziały Krajowego Rejestru Sądowego mają zapewnić sprawną obsługę interesantów i nieprzerwaną dystrybucję właściwych formularzy, gdy od daty wejścia w życie nowych przepisów dzieli nas zaledwie jeden dzień roboczy?

O to postanowiliśmy zapytać Ministerstwo Sprawiedliwości. Czekamy na odpowiedź. Od 2001 roku to kolejna sytuacja, w której wydziały KRS do ostatniej chwili nie mogą przygotować się do sprawnej obsługi interesantów ze względu na brak przepisów wykonawczych. Po wydaniu właściwych przepisów konieczne jest przecież wydrukowanie odpowiedniej ilości formularzy, wymiana ich w odpowiednich dystrybutorach i miejscach ich udostępniania. Ze względu na częste zmiany urzędowych formularzy większość sądów już dawno porzuciła zamawianie ich w drukarniach. Planowanie zapotrzebowania stało się niemożliwe. Formularze wydawane w tysiącach egzemplarzy drukuje się na niewydajnym sprzęcie biurowym, co nie tylko jest bardziej kosztowne, ale też utrudnia sprawną obsługę interesantów.

Pierwotnie planowano, że od 1 stycznia 2018 r. miały wejść w życie przepisy pozwalające na zgłaszanie sprawozdań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przedłuża się jednak procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, UA27. Projekt ten, po rozpatrzeniu w dniu 14 listopada 2017 r. przez Radę Ministrów (RM-10-136-17), został skierowany do Sejmu RP. Na etapie prac legislacyjnych w Radzie Ministrów do projektu ustawy została wprowadzona autopoprawka polegająca na zmianie na dzień 1 lutego 2018 r. daty wejścia w życie przepisów wprowadzających zgłaszanie sprawozdań finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. (opr. Darek Kadulski)