Poczta Polska zapłaci 20 tys. złotych pracownikowi, którego mobbingowała szefowa

W dniu 8 sierpnia Sąd Najwyższy wydał ważne orzeczenie dotyczące roszczeń pracowników z tytułu bycia mobbingowanym. Pozwaną była Poczta Polska. Jak się wydaje, największym błędem pracodawcy był brak reakcji. Pracodawca był informowany przez mobbingowanego pracownika, pracownicy słali do pracodawcy anonimy, nawet były spotkania z pracownikami. Działania pracodawcy jednak nic nie zmieniły, a szefowa nie przyznawała się do winy. W rozstrzygnięciu SN najważniejsze jest stwierdzenie, że prawo pracy kieruje się innymi celami niż kodeks cywilny. Funkcja represyjna i odstraszająca zadośćuczynienia ma większe znaczenie niż na gruncie kodeksu cywilnego – tak wynika z ustnego uzasadnienia. Prof. Arkadiusz Sobczyk dla „Rz” zwraca uwagę na to, że dotąd w orzecznictwie Sądu Najwyższego poza…

Czytaj więcej...

APEL DO DYREKTORÓW I PREZESÓW SĄDÓW: POMÓŻCIE ZNIEŚĆ UPAŁY!

W związku z długotrwałymi upałami apelujemy do dyrektorów i prezesów sądów o skrócenie czasu pracy pracownikom. Nasze organizmy nie są w stanie dostosować się do pracy w czasie upałów bez konsekwencji dla zdrowia. Nie ma przeszkód prawnych, by wymiar czasu pracy w upalne dni skracać. Obowiązujące normy regulują maksimum. Tam gdzie nie jest to możliwe zapewniajcie Państwo dodatkowe przerwy regeneracyjne. Wiedząc jak wygląda praca w sądach apelujemy o umożliwienie pracownikom skorzystania przynajmniej z jednej przerwy kodeksowej – Państwo dyrektorzy zbyt często nie wiecie lub udajecie, że nie wiecie, iż pracownicy w Waszych sądach nie mają możliwości nawet skorzystać z tego. Podczas upałów każdy pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczania pracownikom napojów gdy temperatura spowodowana warunkami…

Czytaj więcej...

MOBBING W SĄDACH DO ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa od dłuższego czasu zabiega o wprowadzenie rozwiązań systemowych ograniczających skutki związane z przeciążeniem pracą i narażeniem na stres. Odpowiedzią na liczne monity jest powołanie przez Ministra Sprawiedliwości zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych. Z doświadczenia i obserwacji wynika, że w wielu sądach praktycznie nie zapobiega się powstawaniu zjawiska mobbingu, a wprowadzanie licznych polityk antymobbingowych okazuje się pozorowaniem takich działań. Wdrażane instrukcje i dokumenty często nie są przygotowywane przez specjalistów, składy tzw. komisji antymobbingowych w sądach tworzone są w drodze decyzji dyrektorów i prezesów, często wyłącznie spośród reprezentantów pracodawcy. Ministerialny zespół ma za zadanie opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nierównemu…

Czytaj więcej...

Pracownik nie musi dostosowywać swojego urlopu do wczasów sędziego

Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie skierowanym do dyrektorów sądów apelacyjnych z dnia 28 kwietnia przypomniało, że niedopuszczalne jest uzależnienie udzielenia urlopu pracownikom sekretariatów sądowych i protokolantom od tego, czy w tym samym czasie z urlopu będzie korzystał sędzia, z którym pracownik stale współpracuje. Zapewnianie zastępstw w czasie nieobecności urlopowanych pracowników należy do obowiązków kierowników sekretariatów. Czy w Waszych sądach także spotykacie się z absurdalną praktyką uzależniania udzielenia urlopu od samodzielnego zorganizowania zastępstwa? Czy zostaliście zapoznani przez pracodawcę z treścią pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia? Dawajcie znać w komentarzach, na mail redakcja@gs.org.pl, w wiadomościach na FB lub przez formularz kontaktowy na stronie.

Czytaj więcej...

WSPÓŁPRACA Z INSPEKCJĄ PRACY: KONTROLE W SĄDACH KONIECZNE

W dniu 30 marca br. z inicjatywy naszej organizacji odbyło się spotkanie reprezentantów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Tematem spotkania były problemy, jakie dotykają poszczególnych grup zawodowych pracowników sądów. Z ramienia organizacji związkowej poza reprezentantami Komisji Międzyzakładowej uczestniczyli reprezentanci urzędników i innych pracowników sądów, kuratorów i asystentów sędziów. Delegacja związkowców przedstawiła inspektorom obszary w sądownictwie, w których występują największe naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy i zasad bhp. Zwrócono uwagę na niepokojący fakt, że większość nieprawidłowości, które zostały podniesione w wystąpieniu Głównego Inspektora Pracy, skierowanym 20 kwietnia 2015 r. do Ministra Sprawiedliwości nadal powszechnie występuje w sądach i nie zostały podjęte działania…

Czytaj więcej...

MARTWA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA NIE JEST ROZWIĄZANIEM

Dziennik Gazeta Prawna (16 marca) zamieścił artykuł dra Artura Rycaka pt.: Mobbing jako zjawisko prawne i psychologiczne. Autor zwraca uwagę na to, że pracodawca powinien szkolić  pracowników na temat mobbingu oraz prowadzić cykliczne audyty w celu sprawdzenia, czy są w  organizacji przejawy zjawiska mobbingu. – Nie wystarczy przy tym samo wprowadzenie formalnej  polityki antymobbingowej. W razie sporu sąd będzie badał, czy ta procedura była skuteczna i  rzeczywiście stosowana, czy też wprowadzona jedynie formalnie i martwa w praktyce – czytamy w  artykule. W sądach osobami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie mobbingowi są prezesi i dyrektorzy w zakresie  podlegających im grupom zawodowym. Autor artykułu jest adwokatem i byłym sędzią sądu pracy.

Czytaj więcej...

Właściwa motywacja w działaniu

Rozpoznanie motywatorów jest potrzebne człowiekowi np. w przypadku długotrwałej walki z projektami lub zobowiązaniami, których nie zrealizował. Warto zastanowić się nad tym, w czym się spełniamy, a w  czym na pewno nic nam nie wyjdzie. Katarzyna Janas, współzałożycielka Instytutu Durkalskiego, polskiego partnera profesora Reissa, uważa (jak czytamy w magazynie „Coaching”), że budując zespół, powinniśmy sprawdzić, jakie podejście do najważniejszych motywatorów mają nasi współpracownicy. Wiemy, że każdy człowiek lubi być chwalony. Osoby z wysokim wskaźnikiem uznania, najczęściej  niedoceniające samych siebie, potrzebujący zdania innych powinny szukać stałej pracy, natomiast ci z niskim motywatorem uznania najlepiej zrealizują się we własnych małych biznesach. Jednakże nie  wystarczy być docenianym przez innych. Każdy musi zaakceptować sam siebie, aby zyskać wysokie  poczucie własnej wartości. Motywacja stanowi wewnętrzną siłę człowieka, która uruchamia i organizuje jego zachowanie skierowane na osiągnięcie zamierzonego celu. Silna motywacja to silna energia w działaniu. Osoba o niskiej motywacji…

Czytaj więcej...

Jak rozpoznać manipulatorów w pracy?

Manipulacja, to wywieranie wpływu w taki sposób, byśmy nieświadomie i z własnej woli realizowali cele manipulatora. Manipulator celowo wykorzystuje sytuacje nierówności pomiędzy sobą a ofiarą (np. kierownik-podwładny). Cztery cechy manipulatora: Potrafi odkryć Twoje słabości, Gdy je znajdzie, wykorzysta, Sprytnie spowoduje, że zrezygnujesz z czegoś, co jest Twoje, lub Twoim prawem, Gdy tylko wykorzysta przewagę, będzie powtarzał punkty 1-3. Dodatkowo uważaj, gdy zauważysz, że: przekonuje Cię, że inni tak robią od lat, to znaczy, że tak trzeba („w naszym sądzie nikt nie korzysta z przerwy, wszyscy jemy nad aktami…”), raz stara się spoufalić (wspólne rozmowy o życiu prywatnym), innym razem zamienia się w potwora (w sprawach służbowych), rozmazując w ten sposób rodzaj relacji i manipulując nią…

Czytaj więcej...

Długoletnia praca w sądzie powoduje, że zaczynasz myśleć o sobie źle

To zdanie usłyszałem w czasie rozmowy z jedną z pań pracujących w sądzie. Ta bardzo smutna prawda przewija się przez wiele rozmów, które przeprowadzam z pracownikami sądów w całej Polsce, ale tym razem ktoś ją ujął tak dosłownie, że skutecznie wprawiła mnie w przygnębienie. Przed moimi oczami nagle przewinęła się cała plejada wartościowych osób, z którymi pracowałem przez tych blisko dwadzieścia lat, a które nie wytrzymały atmosfery. Miałem akurat takie szczęście, że pracę w sądownictwie rozpoczynałem w nowo powstającym wydziale, do którego zatrudniono praktycznie same nowe osoby. Był rok 2001, kiedy tworzono wydziały Krajowego Rejestru Sądowego. W praktyce nikt z nas – łącznie z kierownikami, nie wiedział, jak będzie wyglądało funkcjonowanie tego wydziału. Zarówno sekretariat,…

Czytaj więcej...

STRES W PRACY – ZNAJDŹ ROZWIĄZANIE!

Szacuje się, że ok. 50-60% absencji chorobowej jest spowodowanych stresem związanym z pracą. Pamiętaj, że Twoje zdrowie jest ważniejsze niż najpilniejsza nawet praca. Będzie Ci potrzebne jeszcze przez wiele lat, także po zakończeniu kariery zawodowej. Pod tytułowym hasłem prowadzona jest od 2015 roku kampania informacyjna Państwowej Inspekcji Pracy. Jak czytamy na stronie kampanii, stres jest jednym z największych problemów pracowników. W życiu zawodowym występuje wówczas, gdy osoby pracujące odczuwają uciążliwość psychiczną dotyczącą warunków lub wymagań pracy. W Europie stres zajmuje drugie miejsce, po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Jest czynnikiem niekorzystnie wpływającym na relacje interpersonalne w miejscu pracy, może…

Czytaj więcej...

Śmierć z przepracowania

Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie japońskiego rządu wynika, że pracownicy co piątej firmy działającej w tym kraju narażają się na śmierć z przepracowania – napisała Rzeczpospolita. Przepracowanie prowadzi do udarów, zawałów, a także samobójstw. Co roku w Japonii w wyniku przepracowania umierają setki ludzi. Z badania wynika również, że w co piątej firmie, między grudniem 2015 roku a styczniem 2016 roku, niektórzy pracownicy przepracowali 80 godzin nadliczbowych. Powyżej tej bariery ryzyko śmierci z przepracowania, zdaniem japońskiego rządu, wyraźnie rośnie. Japończycy na śmierć z przepracowania i nadmiaru stresu mają nawet określenie: karōshi. Dotyka ono młodych ludzi w pełnym zdrowiu, w okresie największej aktywności. Pierwszy tego typu przypadek odnotowano w 1969 roku. Badania…

Czytaj więcej...

Umiarkowane ćwiczenia chronią przed otępieniem

Badania przeprowadzone w latach 1999-2015 wykazały, że ćwiczenia o umiarkowanej intensywności chronią przed rozwojem otępienia w późniejszych latach. Przeprowadzono je na grupie 3.050 bliźniąt. Dane zbierane były w latach 1975-1981. -Te badania potwierdzają wcześniejsze badania prowadzone na modelach zwierzęcych, które wskazywały, że aktywność fizyczna zwiększa poziom czynników wzrostu w mózgu oraz poprawia plastyczność synaptyczną – informuje prof. Urho Kujala z Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii (PAP). Osoby korzystające z umiarkowanej aktywności fizycznej były znacznie mniej narażone na zaburzenia funkcji poznawczych i otępienie. Istotne jest jednak to, że pozytywny wpływ aktywności nie wzrastał wraz ze zwiększaniem intensywności ćwiczeń. Wyniki badania są wynikami netto, tzn. że przy opracowywaniu danych uwzględniono już informacje o niekorzystnych dla…

Czytaj więcej...