APEL DO DYREKTORÓW I PREZESÓW SĄDÓW: POMÓŻCIE ZNIEŚĆ UPAŁY!

W związku z długotrwałymi upałami apelujemy do dyrektorów i prezesów sądów o skrócenie czasu pracy pracownikom. Nasze organizmy nie są w stanie dostosować się do pracy w czasie upałów bez konsekwencji dla zdrowia. Nie ma przeszkód prawnych, by wymiar czasu pracy w upalne dni skracać. Obowiązujące normy regulują maksimum. Tam gdzie nie jest to możliwe zapewniajcie Państwo dodatkowe przerwy regeneracyjne. Wiedząc jak wygląda praca w sądach apelujemy o umożliwienie pracownikom skorzystania przynajmniej z jednej przerwy kodeksowej – Państwo dyrektorzy zbyt często nie wiecie lub udajecie, że nie wiecie, iż pracownicy w Waszych sądach nie mają możliwości nawet skorzystać z tego.

Podczas upałów każdy pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczania pracownikom napojów gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni C. Praca w takich warunkach jest pracą wykonywaną w warunkach szczególnie uciążliwych. Konsekwencją tego faktu jest obowiązek pracodawcy polegający na tym, że niezależnie od zagwarantowania pracownikom wody zdanej do picia, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pracującym w takich warunkach odpowiednie napoje. Napoje te powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Pracodawcy mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Pracownicy, pytajcie swoich dyrektorów o wodę i możliwość skrócenia czasu pracy. Gdy czujecie, że dzieje się z Wami coś niepokojącego zgłoście to niezwłocznie pracodawcy.

Wykonując pracę podczas upałów, pracownik sam musi ocenić swoje zdolności psychofizyczne i podjąć ostateczną decyzję, czy wykona daną pracę. Mówi o tym Art. 210 §1 Kodeksu pracy:

Art. 210 §1: W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Dodatkowo, jeżeli pracownik odmówi wykonywania pracy z wyżej wymienionych powodów, pracodawca nie może zmniejszyć jego wynagrodzenia za ten czas.

Zgłaszajcie też problemy i nieprawidłowości do działających w Waszych sądach związkowców – od tego właśnie są by w takich sytuacjach Wam pomagać.