Konferencja we Wrocławiu

Stowarzyszenie Zdrowa Praca wraz z MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym, organizują konferencję pt. „Zdrowie Pracowników a Efektywność Organizacji”. Odbędzie się ona w czasie Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, który tradycyjnie przypada w 43. tygodniu roku. Konferencja jest oficjalnym wydarzeniem trwającej obecnie europejskiej kampanii społecznej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Stanowi również kontynuację działań podjętych przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy warunków pracy i lepszej ochrony zdrowia pracowników sądów. W gronie 150 zaproszonych gości, korzystając z obecności przedstawicieli nauki i praktyków, będziemy zastanawiać się nad możliwościami poprawy sytuacji osób pracujących w sądach oraz instrumentami prawno-organizacyjnymi, które mogą posłużyć do zmian w kierunku lepszej ochrony zdrowia zatrudnionych w sądownictwie. Interdyscplinarność ekspertów, reprezentujących takie dziedziny jak psychologia, medycyna, zdrowie publiczne, ekonomia, zarządzanie i prawo pozwala mieć nadzieję na owocne obrady. Poniżej prezentujemy szczegółowy program tego wydarzenia.

przechwytywanie2