„Solidarność” Pracowników Sądownictwa solidaryzuje się z asystentami sędziów

Opinie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów oraz Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zawierają trafne analizy i uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a nawet bardzo ciekawą ścieżkę dochodzenia do zawodu sędziego. Dlatego „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w całości poparła te opinie.

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Dotyczy: DL-VI-465-27/16

W odpowiedzi na otrzymany w dniu 26.01.2017 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw – Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa informuje, że w pełni popiera opinie przedstawione w tym przedmiocie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów oraz Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Z poważaniem,

Marcin Puźniak – Z-ca Przewodniczącego MOZ NSZZ „S” PS

O wiele powściągliwe stanowisko wyraził Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, który zdystansował się do planowanych zmian w zakresie zadań i struktury KSSiP, a przede wszystkim do planowanego trybu przeprowadzania konkursu na aplikację. Swoje stanowisko Rada Krajowa uzasadniła tym, że obszar projektu skierowanego do konsultacji przekracza zakres zadań tej organizacji, a Ministerstwo Sprawiedliwości jest organem wyłącznie właściwym do regulowania statusu KSSiP oraz ścieżki awansu sędziów i prokuratorów. W zakresie asystentów sędziów Związek ten postuluje, by mogli oni przystępować do egzaminów sędziowskich w ciągu 5 lat. Sami asystenci słusznie domagają się terminu przynajmniej 10 lat.

Przypomnijmy, że tworząc instytucję asystenta sędziego, obiecywano, że będzie to korzystna dla wszystkich droga do zawodu sędziego. Miała gwarantować odpowiednie przygotowanie do pełnienia sędziowskich zadań. Wycofywanie się państwa ze złożonych obietnic niewątpliwie nie działa na korzyść sądownictwa.

          Asystentom życzymy uwzględnienia ich postulatów i możliwości awansu w polskim sądownictwie.

Pobierz “Opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów”

dokument274448.pdf – Pobrano 712 razy – 6,67 MB

Pobierz “Stanowisko Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”

dokument274450.pdf – Pobrano 832 razy – 193,30 KB

Pobierz “Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w RP”

dokument275020.pdf – Pobrano 816 razy – 208,37 KB