1.920 zł – nowa płaca minimalna od 2017 r.

Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 70 zł (wzrost o 3,7%). Płaca minimalna wyniesie 1.920 zł – podał Dziennik Gazeta Prawna. Rząd swoją propozycję przedstawi w czerwcu Radzie Dialogu Społecznego. We wspólnym stanowisku związki zawodowe postulowały podniesienie płacy minimalnej do 1.970 zł. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wyklucza możliwości podniesienia kwoty zaproponowanej przez resort. Wiceminister Stanisław Szwed deklaruje, że celem rządu jest ustalenie najniższego wynagrodzenia na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 45% tej kwoty.

Zgodnie z danymi GUS wynagrodzenie równe minimalnej płacy pobiera 13% zatrudnionych na umowach o pracę.

W roku 2011 NSZZ „Solidarność” skierował do Sejmu poprzedniej kadencji obywatelski projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Była to okazja ażeby płacę minimalną połączyć ze wzrostem gospodarczym. Projekt utknął na etapie prac w komisji sejmowej. (GS)