Nr 4(4) wrzesień 2016 gotowy!

Koniec wakacji. W naszych sądach to specyficzny okres. Wydziały KRS jak co roku, zasypane sprawozdaniami finansowymi, w wydziałach orzeczniczych z trudnością udaje się (albo i nie) zapewnić w miarę normalne funkcjonowanie sekretariatów. Dyrektorzy i kierownicy wydają się dawać do zrozumienia, że pomysł prawa do urlopu jest jednym wielkim nieporozumieniem. W sądach w tym okresie wszystko stoi do góry nogami. Obsada sekretariatów uniemożliwia zapewnienie zastępstw,…

Czytaj

Wiceminister Piebiak o Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich

Podsekretarz stanu w MS – Łukasz Piebiak, komentując dla Rzeczypospolitej zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, nawiązał do planów reformy sądownictwa. – Może być tak, że w przyszłości nie będzie awansów w łonie sądownictwa powszechnego – stwierdził Piebiak. Zarys reformy sądownictwa przedstawiliśmy w majowym numerze naszego miesięcznika. Jedną ze zmian ma być likwidacja awansów między instancjami. W sądownictwie powszechnym funkcjonowałby tylko jeden rodzaj sędziego, czyli sędzia Rzeczypospolitej Polskiej.…

Czytaj

Być może wkrótce będzie możliwe odliczenie związkowej składki członkowskiej

Odliczanie składki członkowskiej od podatku i większa ochrona działaczy związkowych. Propozycje związkowców w pracach Rady Dialogu Społecznego. Trzy duże centrale związkowe (OPZZ, NSZZ Solidarność i FZZ) zgłosiły na posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego propozycje zmian w przepisach pozwalających odliczanie od podatku składek związkowych. Uzasadnieniem dla tego rozwiązania jest promocja zrzeszania się pracowników oraz zrównanie w tym zakresie…

Czytaj

1.920 zł – nowa płaca minimalna od 2017 r.

Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 70 zł (wzrost o 3,7%). Płaca minimalna wyniesie 1.920 zł – podał Dziennik Gazeta Prawna. Rząd swoją propozycję przedstawi w czerwcu Radzie Dialogu Społecznego. We wspólnym stanowisku związki zawodowe postulowały podniesienie płacy minimalnej do 1.970 zł. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wyklucza możliwości podniesienia kwoty zaproponowanej przez resort. Wiceminister Stanisław Szwed deklaruje,…

Czytaj

Urzędnik nie do ewakuacji

W czasie alarmów bombowych w polskich sądach ewakuuje się wszystkich poza urzędnikami. Interesanci, którzy przyszli do Sądu Okręgowego w Gdańsku 24 maja zastali na drzwiach informację: Sąd nieczynny do odwołania. Przyczyną zamknięcia sądu był alarm bombowy. Takie sytuacje w całej Polsce zbyt często dezorganizują normalne funkcjonowanie sądów stając się utrapieniem. Przed władzami sądów staje wtedy konieczność podjęcia decyzji o ewentualnej ewakuacji.…

Czytaj

Dymisja dyrektora odpowiedzialnego za reformę sądownictwa

Dymisję złożył sędzia Jacek Ignaczewski – dyrektor departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnego m.in. za prace nad reformą sądownictwa. Sędzia Ignaczewski od dawna krytykował obecną organizację sądów. Nie bez powodu kierował więc w resorcie pracami zespołu zajmującego się reformą organizacyjną sądownictwa. Internetowy serwis Wolters Kluwer powołując się na źródła zbliżone do MS podał, że dymisja Ignaczewskiego jest efektem jego konfliktu z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem…

Czytaj

Każdego dnia odcinam jeden dzień…

Kiedy zostało jeszcze 1500 dni do końca pomyślałam, że to tyle samo co 10 metrów krawieckich. 1500 dni do emerytury… I tak się toczy moje kółko. Mam je w pracy. Każdego ranka odcinam jeden dzień. Pracuję od 41 lat i 4 miesięcy, z tego 26 lat w sądzie. Starszym sekretarzem sądowym byłam 21 lat. Pracowałam w sądzie okręgowym. Po przeprowadzce związanej ze zmianą pracy mojego męża próbowałam znaleźć zatrudnienie. Pomimo doświadczenia zawodowego składałam…

Czytaj

Podwyżki w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

Po równo czy z równaniem dysproporcji? Jak podzielono środki na zwiększenie wynagrodzeń w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Niedawno uzyskaliśmy informację, że w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zamiast równania dysproporcji płacowych zwiększono wynagrodzenia pracownikom o 200 złotych brutto. Taka informacja została przekazana do pracowników przez Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Sądów Powszechnych Apelacji – Monikę Kucharczyk-Wociał. – „Przygotowywane są dokumenty w tej sprawie” przekazała pracownikom dobrze poinformowana…

Czytaj

SIP Społeczna Inspekcja Pracy

W zakładach pracy, w których działają organizacje związkowe pracownicy mają możliwość szczególnego nadzoru nad warunkami pracy, które daje im ustawa o społecznej inspekcji pracy. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną, pełnioną przez pracowników, w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w prawie pracy. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje wszystkich pracowników i jest kierowana przez zakładowe organizacje…

Czytaj

Postulaty MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa

Nr 2(2) maj 2016 r. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa prowadząc uzgodnienia dotyczące podziału środków na zwiększenie funduszu wynagrodzeń, w czasie spotkań z dyrektorami sądów apelacyjnych wnosiła o zaprotokołowanie następujących postulatów naszej organizacji: Zaznaczenie, ze przy indywidualnym przyznawaniu podwyżek przez pracodawców zostaną uwzględnione osoby przebywające na urlopie macierzyńskim; Umieszczenie wytycznych dla dyrektorów sądów, aby w trakcie dzielenia puli środków na podwyżki…

Czytaj

Centrum Organizowania Związków Zawodowych

Nr 2(2) maj 2016 r. UNI Global Union jest organizacją zrzeszającą 20 milionów pracowników ze 150 krajów na całym świecie. Misją Unii jest podejmowanie działań mających prowadzić do wzrostu związków zawodowych i rozbudowy układów zbiorowych, w celu poprawy warunków pracy i życia pracowników. W lutym br. doszło do spotkania przedstawicieli UNI Global Union z polskimi afiliantami tej organizacji, tj. NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Tematem spotkania była inicjatywa…

Czytaj

Na co idą składki członkowskie?

Zgodnie z obowiązująca uchwałą finansową członkowie NSZZ „Solidarność” uiszczają z tytułu swojej przynależności składki członkowskie w wysokości 0,82% miesięcznych przychodów. Składka ta obowiązuje wszystkich członków całego Związku, bez względu na branżę. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego członka Związku, Komisja Międzyzakładowa może uchwalić niższy wymiar składki lub zawiesić obowiązek jej uiszczania na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres…

Czytaj
1 18 19 20 21 22